Με την παρέμβασή μου αυτή θα ήθελα να συνοψίσω τις κύριες δράσεις και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε και να καθορίσω τους στόχους που το ΄Ιδρυμα θα επιδιώξει να προωθήσει το 2018.

Ενίσχυση της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας:

Η παιδεία θα είναι πάντα ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες του Ιδρύματος.  Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, και το 2018 να προσφέρουμε :

  • Σε δημόσια σχολεία τα μέσα να αναβαθμίζουν την προσφερόμενη εκπαίδευση.
  • Σε ΄Ελληνες πτυχιούχους την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.
  • Σε ερευνητικά πανεπιστημιακά εργαστήρια εξοπλισμό και υποτροφίες για να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους.
  • Σε στελέχη θερμοκοιτίδων καινοτομίας (incubators) τη δυνατότητα να ασκηθούν σε οργανισμούς και κέντρα καινοτομίας στην Ευρώπη.
  • Σε ικανούς πτυχιούχους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για να αποκτήσουν την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα.

Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών:

Τον Φεβρουάριο του 2017 άνοιξε τις πόρτες του το Social Dynamo (Κοινωνικό Δυναμό).  Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, που προσφέρει μάθηση, επαγγελματική υποστήριξη, δικτύωση σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.  Το Social Dynamo απέκτησε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών (μεντόρων), προερχόμενο από εταιρίες και τον ακαδημαϊκό χώρο και προσφέρει εθελοντικά τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του σε Μ.Κ.Ο. και ομάδες πολιτών με κοινωνική δράση. Μέχρι στιγμής 130 οργανώσεις έχουν φιλοξενηθεί στο χώρο του και επωφελήθηκαν από τα προγράμματά του.  Παράλληλα, το Social Dynamo έχει αναπτύξει συνεργασίες με Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προσφορά θεματικού capacity building.

To 2018, το Social Dynamo θα εγκατασταθεί στο Σεράφειο Συγκρότημα που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων, οπότε θα μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο μέσα σ’ ένα οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  καινοτομίας και πολιτισμού.

Επιπλέον, μέσα στο 2018, το Ίδρυμα θα επιδιώξει την παρουσία του Social Dynamo σε πόλεις εκτός Αθηνών, ώστε να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια.

Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών που θα ξεκινήσουν το 2018 είναι :

  • Η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Το ΄Ιδρυμα έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή από το 2014, επιδιώκοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την πιστοποίηση, αξιολόγηση και διαφανή λειτουργία των Μ.Κ.Ο.  Μια τέτοια ρύθμιση θεωρούμε ότι είναι μεγάλης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών.  Το σχέδιο νόμου που είχε τότε προκύψει είχε μπει και σε διαβούλευση, αλλά δεν προωθήθηκε για ψήφιση στη Βουλή.  Στο 2018 θα προσπαθήσουμε, σε συνεργασία με τη «Διεθνή Διαφάνεια», το «Χαμόγελο του Παιδιού» και πιθανώς με άλλους, να περάσουμε το σχέδιο νόμου από τη Βουλή διακομματικά.
  • Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας νέων έως 30 ετών, που θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2018.  Το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από το Αγγλικό ΄Ιδρυμα Prince’s Trust International και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, την Κοινωνική Επιχείρηση Knowl και Ελληνικές επιχειρήσεις.

Η μεγιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς τρίτων:

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη θέτει τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων του στη διάθεση όσων επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινωφελή προγράμματα στη χώρα μας.  Η προσφορά των δωρητών, σε συνδυασμό με τη διαχειριστική εμπειρία του Ιδρύματος, οδηγεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων πολλών κοινωνικών ομάδων και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου με την ονομασία «Είμαστε όλοι Πολίτες», το Ίδρυμα ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG). Η συνεργασία αυτή αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος από όπου περνάει ο Αγωγός. Από τη σύμπραξη αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει δύο νέες δράσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 και αφορούν στην στήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα της ενέργειας και στην ενίσχυση της αγροδιατροφικής εκπαίδευσης και παραγωγής σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το ΕΚΕΤΑ.

Το 2018 θα εξακολουθήσουμε να επιδιώκουμε την προσέλκυση δωρητών για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας μέσω της ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα.  Η πρωτοβουλία αυτή, που σχεδιάστηκε από το ΄Ιδρυμα σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το ΕΚΕΤΑ, έχει ήδη προσελκύσει μεμονωμένους δωρητές, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, όπως η Allianz, καθώς και οργανώσεις των Ελλήνων της διασποράς, με κυρίαρχη την Ελλληνική Πρωτοβουλία (The Helllenic Initiative). 

Η νέα μας παρέμβαση, η οποία θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2018, αφορά την ενίσχυση της καινοτόμου έρευνας και της επιχειρηματικότητας.  Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από το ΄Ιδρυμα με τη συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων και συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Λάτση, Λεβέντη και Ωνάση.

Μέσα στο 2018, το ΄Ιδρυμα προσδοκά ότι θα αναπτυχθούν μερικές ακόμη σημαντικές συνεργασίες με εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα προχωρήσουν προγράμματα και δράσεις που, με τη συμβολή του Ιδρύματος, μπορούν να έχουν ισχυρότατο κοινωνικό αντίκτυπο.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, καθώς και με το σύνολο του έργου μας, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ευνοικές συνθήκες για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και να προωθήσουμε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Δημήτρης Σ. Βλαστός

12. 01. 2018