Νέο 6μηνο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo με online εκπαιδεύσεις, σχεδιασμένες για περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα!

Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2021

Το Social Dynamo, το πρόγραμμα του  Ιδρύματος Μποδοσάκη που εκφράζει το όραμα του Ιδρύματος για μία δυναμική Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει & παρεμβαίνει, ξεκινά νέο 6μηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις, με όραμα ένα μέλλον πράσινο και γαλάζιο. Το νέο πρόγραμμα του Social Dynamo διεξάγεται σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund και το Ionian Environment Foundation. Στρατηγικοί εταίροι του προγράμματος είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει περιβαλλοντικές οργανώσεις & ομάδες στα επόμενα βήματά τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου. Στις συμμετέχουσες οργανώσεις παρέχονται επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν στην οργανωσιακή τους εξέλιξη, σεμινάρια γύρω από τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής & ευκαιρίες δικτύωσης.

Στόχος της θεματικής εξειδίκευσης των 6μηνων προγραμμάτων του Social Dynamo είναι η ενδυνάμωση δεξιοτήτων, η ανάδειξη πρωτοβουλιών από όλο το φάσμα δραστηριότητας του μη κερδοσκοπικού τομέα και η ενθάρρυνση σύναψης συνεργειών.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε βάσει αναγκών και προτεραιοτήτων περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, όπως αυτές χαρτογραφήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που διεξήχθη από το Social Dynamo, το Cyclades Preservation Fund και το Ionian Environment Foundation.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνεδρίες συμβουλευτικής και ευκαιρίες δικτύωσης. Κάθε οργάνωση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όσες επιμορφωτικές ενότητες την ενδιαφέρουν. Κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 12 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις του κάθε μήνα θα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο newsletter και στο Facebook του Social Dynamo, όπως επίσης και στο ημερολόγιο εκδηλώσεων της ιστοσελίδας του. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα και τη δήλωση συμμετοχής, δείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Social Dynamo στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: socialdynamo@bodossaki.gr, τηλέφωνο 210 3221287.