Ενεργή Προκήρυξη: Ευκαιρία εργασίας στη γραμματειακή υποστήριξη της διεύθυνσης του Ιδρύματος

Υποβολή υποψηφιοτήτων ως 26 Ιανουαρίου 2018

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη αναζητά υπάλληλο για την γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου διεύθυνσης του Ιδρύματος.

Λίγα λόγια για τη θέση

  • Φροντίδα για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου.
  • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διαχείριση e-mails
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  • Αρχειοθέτηση εγγράφων
  • Διοργάνωση συναντήσεων
  • Σύνταξη επιστολών
  • Προετοιμασία –  συντονισμό – παρακολούθηση προγράμματος προισταμένου/νης
  • Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε διάφορες εκδηλώσεις
  • Ταξιδιωτικές κρατήσεις

Δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο

Προηγούμενες προκηρύξεις (ανενεργές)

4/12/2017: Προκήρυξη θέσης διαχειριστή (-ιας) προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.