Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Για κάθε νεότερη ευκαιρία εργασίας, μπορείτε να ενημερώνεστε από τον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το Ίδρυμα δεν διατηρεί αρχείο βιογραφικών που υποβάλλονται αυθόρμητα και δεν συνδέονται με συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να μην προβαίνετε σε αυθόρμητη υποβολή  βιογραφικών, καθώς αυτά δεν εξετάζονται.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Προηγούμενες προκηρύξεις (ανενεργές)

21/12/2017: Προκήρυξη θέσης εργασίας στη γραμματειακή υποστήριξη της διεύθυνσης του Ιδρύματος 

4/12/2017: Προκήρυξη θέσης διαχειριστή (-ιας) προγραμμάτων