Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το Ίδρυμα δεν διατηρεί αρχείο βιογραφικών που υποβάλλονται αυθόρμητα και δεν συνδέονται με συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να μην προβαίνετε σε αυθόρμητη υποβολή  βιογραφικών, καθώς αυτά δεν εξετάζονται.


Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ενεργή προκήρυξη.

Προηγούμενες προκηρύξεις (ανενεργές)

09/12/2019: Προκήρυξη θέσης του Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας

08/10/2019: Προκήρυξη θέσης Διαχειριστή Προγραμμάτων

06/02/2019: Προκήρυξη θέσης υπεύθυνου ανάπτυξης και εξεύρεσης πόρων 

15/01/2019: Προκήρυξη θέσης βοηθού λογιστή πλήρους απασχόλησης

05/12/2018:  Προκήρυξη Θέσης Λογιστή Πλήρους Απασχόλησης

01/10/2018: Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών (ανενεργή προκήρυξη)
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει ότι τροποποιεί την από 21-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Έλληνα δικηγόρο για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μόνον εγγράφως έως την 31η Οκτωβρίου 2018.
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, όπως έχει τροποποιηθεί.

21/12/2017: Προκήρυξη θέσης εργασίας στη γραμματειακή υποστήριξη της διεύθυνσης του Ιδρύματος 

4/12/2017: Προκήρυξη θέσης διαχειριστή (-ιας) προγραμμάτων