Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ενεργές προκηρύξεις:

21/09/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά Έλληνα δικηγόρο για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μόνον εγγράφως έως την 31 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το Ίδρυμα δεν διατηρεί αρχείο βιογραφικών που υποβάλλονται αυθόρμητα και δεν συνδέονται με συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να μην προβαίνετε σε αυθόρμητη υποβολή  βιογραφικών, καθώς αυτά δεν εξετάζονται.

Προηγούμενες προκηρύξεις (ανενεργές)

21/12/2017: Προκήρυξη θέσης εργασίας στη γραμματειακή υποστήριξη της διεύθυνσης του Ιδρύματος 

4/12/2017: Προκήρυξη θέσης διαχειριστή (-ιας) προγραμμάτων