ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας έχει ολοκληρωθεί για επιχορηγήσεις που θα δοθούν εντός του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants@bodossaki.gr