ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1)
 Στην περίπτωση κλοπής ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, θα πρέπει να επισυνάψετε και το αντίγραφο της δήλωσης κλοπής από το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας.
(2) Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη αντικλεπτικό σύστημα, θα πρέπει να επισυνάψετε τα παραστατικά που αποδεικνύουν την παραλαβή και εγκατάστασή του στο σχολείο.

 

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants@bodossaki.gr