ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1)
 Στην περίπτωση κλοπής ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, θα πρέπει να επισυνάψετε και το αντίγραφο της δήλωσης κλοπής από το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας.
(2) Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη αντικλεπτικό σύστημα, θα πρέπει να επισυνάψετε τα παραστατικά που αποδεικνύουν την παραλαβή και εγκατάστασή του στο σχολείο.

Σημαντική επισήμανση:

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας έχει ολοκληρωθεί για επιχορηγήσεις που θα δοθούν εντός του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants@bodossaki.gr