Για να κάνετε μια αίτηση για δωρεά προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη, θα πρέπει να συμπληρώσετε στα ελληνικά την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Πριν κάνετε την αίτηση, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

 • Το Ίδρυμα επιχορηγεί δράσεις που σχετίζονται με την παιδεία, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. To Ίδρυμα δεν επιχορηγεί δράσεις που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό.
 • Το Ίδρυμα αποφασίζει για τις επιχορηγήσεις που θα πραγματοποιήσει κάθε έτος, τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.
 • Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως 30/9 κάθε έτους, μέσω της ειδικής φόρμας που βρίσκεται εδώ.
 • Το αιτούμενο ποσό δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν αιτήματα που αφορούν στην αγορά εξοπλισμού για νοσοκομεία ή ερευνητικά κέντρα, όπου το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φθάσει ως τις 50.000 ευρώ.
 • Το Ίδρυμα δεν επιχορηγεί μισθούς.
 • Το Ίδρυμα δεν στηρίζει αιτήματα που αφορούν στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαγωνισμών ή άλλων συναφών δράσεων και δεν χρηματοδοτεί τη συμμετοχή σε αυτά.
 • Για να επιχορηγηθεί μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 1 χρόνo. Οι οργανώσεις που θα επιλεγούν για επιχορήγηση από το Ίδρυμα καλούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) που προσφέρει το Ίδρυμα μέσω της πρωτοβουλίας Social Dynamo.

Ως υποστηρικτικά έγγραφα σε κάθε αίτηση, θα πρέπει να επισυνάπτονται τα κάτωθι:

 • Καταστατικό και Τροποποιήσεις (εφόσον υπάρχουν)
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί δύο τελευταίων ετών
 • Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός αιτούμενου έργου