Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προχωρά κάθε χρόνο σε δωρεές που δίνουν ζωή στο όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και συνδέονται με τους πυλώνες δράσης του: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Ίδρυμα αποφασίζει και διαμορφώνει το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος επιχορηγήσεων είτε προσκαλώντας και εξετάζοντας αιτήματα δωρεών που υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρμα του, από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Ελλάδα, είτε χαρτογραφώντας το ίδιο τις κοινωνικές ανάγκες, κατόπιν διαλόγου με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και θεσμικούς φορείς.

Για το έτος 2022, αποφασίστηκε ο προϋπολογισμός του τακτικού προγράμματος επιχορηγήσεων να διατεθεί αποκλειστικά για την προαγωγή της παιδείας  και την προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, στον πυλώνα της παιδείας, πέραν των δικών του προγραμμάτων, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα υποστηρίξει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, την εθνική μεταρρυθμιστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις σχολικές δομές της χώρας με τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στον πυλώνα του περιβάλλοντος, θα συμμετάσχει στην αντιμετώπιση της κρίσης των καταστροφικών πυρκαγιών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη μακροπρόθεσμης δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι σχετικές δράσεις εκ μέρους του Ιδρύματος θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Σε συνέχεια της αξιοποίησης του προϋπολογισμού του τακτικού προγράμματος επιχορηγήσεων του Ιδρύματος για τις προαναφερθείσες ανάγκες, η σχετική πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων δε δέχεται το 2021 αιτήματα προς υλοποίηση το 2022.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που επιθυμούν να εξελίξουν τη δυναμική της δράσης τους μέσα από το Social Dynamo προσφέροντας  ευκαιρίες ενδυνάμωσης, μάθησης, επαγγελματικής υποστήριξης και δικτύωσης. Επίσης, ευκαιρίες χρηματοδότησης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη προσφέρονται από το πρόγραμμα Active Citizens Fund των EEA Grants, με διαχειριστή επιχορήγησης για την Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.