Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε για να αναγνωρίσει και να προβάλλει΄Ελληνες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και οι οποίοι, με τις εξαιρετικές επιδόσεις τους και το σημαντικό τους έργο, συνέβαλαν ιδιαίτερα στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου με πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο.

Υποψήφιοι είναι καταξιωμένοι διεθνώς έλληνες επιστήμονες, που μπορούν να αποτελέσουν γνήσια πρότυπα προς μίμηση και πηγή εθνικής υπερηφάνειας. Οι υποψήφιοι προέρχονται, συνήθως, από τους τομείς των θετικών, των τεχνολογικών και των ιατρο-βιολογικών επιστημών.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργή προκήρυξη για τον θεσμό του Αριστείου Μποδοσάκη.