Σε πολλές χώρες της Ευρώπης πρέπει να σημειωθεί ακόμη μεγάλη πρόοδος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το δίκτυο Alliance for Gender Equality in Europe (AGEE), με πρωτοβουλία του Fondation Chanel και υπό την αιγίδα του Network of European Foundations (NEF) με έδρα τις Βρυξέλλες.

Υπό την προεδρία του Fondation CHANEL, τα σημερινά μέλη είναι King Baudouin, το L’Oréal Fund for Women και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόκειται για το δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών (και δη Ιδρυμάτων) για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη, που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ σημαντικών φορέων στον τομέα της φιλανθρωπίας όπως Ευρωπαϊκών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, οργανώσεων της ΚτΠ, εμπειρογνωμόνων κ.α.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με δεδομένο ότι η Ελλάδα κατέχει για άλλη μια χρονιά την τελευταία θέση στην Ε.Ε. στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, συμμετέχει στο δίκτυο για τα έτη 2022-2023-2024, με σκοπό την επιχορήγηση οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών που θα υλοποιήσουν έργα για την προαγωγή της ισότητας των φύλων αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Οι στόχοι του δικτύου συνοψίζονται στους εξής τρεις άξονες:

(α) παροχή οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε οργανώσεις για την ισότητα των

φύλων σε όλη την Ευρώπη που εργάζονται με άτομα που ζουν σε ευάλωτες καταστάσεις

(β) οικοδόμηση συνεργασιών με χρηματοδότες, αλλά και μεταξύ χρηματοδοτών και επιχορηγούμενων οργανώσεων που επιταχύνουν τη μάθηση στον τομέα της ισότητας των φύλων

(γ) κινητοποίηση της κοινότητας φιλανθρωπίας για τη στήριξη της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση που συγκεντρώνεται από τους συμμετέχοντες φορείς διατίθεται σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και η δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων  χρηματοδότησης είναι πλέον ενεργή: «2023 economic opportunities fund».

Στόχος της πρόσκλησης, ύψους 3,5 εκ.€,  είναι να προωθήσει αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για την οικονομική ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων γυναικών, τρανς ατόμων, μη δυαδικών άτομων και ατόμων που δεν εντάσσονται στο δίπολο του φύλου, μέσω δωρεών 60.000 -150.000€ σε μικρούς και μεσαίους οργανισμούς πρώτης γραμμής που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ.

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2023