Οι δωρεές που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνδέονται με την επίτευξη των σκοπών του και την υλοποίηση του οράματός του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Συνεπώς, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί δράσεις που συνδέονται με την παιδεία, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Δεν χρηματοδοτούνται δράσεις που συνδέονται με τις τέχνες ή τον πολιτισμό.

Για να υποβάλετε ένα αίτημα δωρεάς προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Εξετάζονται μόνο αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.