Με το μήνυμα αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στον προσανατολισμό και τους στόχους που το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα επιδιώξει να προωθήσει το 2017.

‘Ηδη από το προηγούμενο έτος είχαμε εκπονήσει ένα Business Plan για μία τριετία, το οποίο έχει σταθμίσει με σοβαρότητα και προσοχή τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις δραστηριότητές μας. Με αφορμή αυτό, επανεξετάσαμε και τοποθετηθήκαμε αποτελεσματικά απέναντι στα νέα δεδομένα (οικονομικά και κοινωνικά) και φροντίσαμε να λάβουμε υπόψη μας τις τρέχουσες απαιτήσεις της κοινωνίας απέναντι στο΄Ιδρυμα.

Το 2017, οι δραστηριότητές μας θα επικεντρωθούν σε τρεις κυρίαρχους άξονες:

1. Στην ενίσχυση της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας

Επιδίωξή μας είναι να βοηθήσουμε νέους επιστήμονες να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να συνδέσουμε την επιστημονική έρευνα με την παραγωγή, μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης μετα-διδακτορικής έρευνας που θα υλοποιούνται στη βιιομηχανία και να ενισχύσουμε πρωτοπόρα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ώστε λαμπροί έλληνες επιστήμονες να παραμείνουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη χώρα.

Στα θέματα καινοτομίας το ΄Ιδρυμα θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με ομάδες ειδικών, με Πανεπιστήμια, με clusters καινοτομίας, με Επιμελητήρια, Τράπεζες και ξένες Πρεσβείες.

2. Στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη από το 2013 μέχρι σήμερα διαχειρίστηκε με επιτυχία ένα κονδύλι ύψους 7,3 εκ. ευρώ, προερχόμενο από τις χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΕΑ Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες». Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκαν 76 έργα σε όλη την Ελλάδα, από 65 φορείς υλοποίησης (ΜΚΟ) και περισσότερους από 40 εταίρους. Όλα τα έργα του προγράμματος ολοκληρώνονται το Απρίλιο του 2017.

Με αφορμή το πρόγραμμα των ΕΕΑ Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες«, η ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα φιλόδοξο και αποτελεσματικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης των δομών και δεξιοτήτων των ΜΚΟ (Capacity Building), ώστε οι οργανισμοί αυτοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και να καταστούν βιώσιμοι μακροχρόνια.

Ως επόμενο βήμα στην ενδυνάμωση των ΜΚΟ στην Ελλάδα, ο Δήμος Αθηναίων και το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη προχώρησαν από κοινού στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟ (Social Dynamo) που επιδιώκει να αναπτύξει τις δεξιότητες ΜΚΟ και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση.

3. Στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής μας δυνατότητας

Οι προκλήσεις των καιρών απαιτούν την ανεύρεση νέων πόρων για την υλοποίηση των δράσεών μας. Τα προγράμματα της Ε.Ε. και των χωρών της ζώνης EFTA, τα διεθνή Ιδρύματα είναι στην άμεση στόχευσή μας.

Παράλληλα, δημιουργήσαμε μια νέα δομή μέσα στο΄Ιδρυμα, που ονομάσαμε Giving for Greece, για να πετύχουμε την προσέλκυση πόρων από το εσωτερικό και το εξωτερικό, που θα συμβάλλουν στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή μας σε επείγουσες κοινωνικές ανάγκες, καθώς και την παρέμβασή μας με δράσεις που απαιτούν συστηματική αντιμετώπιση.

Ήδη η προσπάθεια αυτή έδρεψε καρπούς με τη δημιουργία ενός fund για τη στέγαση και φροντίδα ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, το οποίο κατόρθωσε να εξασφαλίσει χρήματα για τη δημιουργία δυο νέων ξενώνων φιλοξενίας και την υποστήριξη άλλων 6 ξενώνων.

Στο πλαίσιο του Giving for Greece, δημιουργήθηκε ένα ακόμη fund για την υποστήριξη παραγωγών της ελληνικής περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πέντε κατηγοριών ελληνικών προϊόντων με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Είναι, ελπίζω, σαφές από τα παραπάνω ότι ο προσανατολισμός μας αλλάζει. Γίνεται πιο δυναμικός, πιο σύγχρονος, αλλά, όπως ελπίζουμε, και πιο αποτελεσματικός.

Δημήτρης Σ. Βλαστός

16. 01. 2017